บริการของเรา

หน้าแรก > บริการของเรา

บริการรับตอกเสาเข็มไมโครไพล์

รับตอกเสาเข็มไมโครไพล์ โดยปั้นจั่นชนิดเล็ก สำหรับงานมีพื้นที่จำกัด แรงสั่นสะเทือนต่ำ สะดวกรวดเร็ว สะอาดไม่มีดินโคลน สามารถตอกได้ลึกตามความเป็นจริง

บริการรับตอกเสาเข็มไมโครไพล์
บริการเช่าแผ่นเหล็ก
เสาเข็มไมโครไพล์ 20 ซม.
เสาเข็มไมโครไพล์ 20 ซม.
เสาเข็มไอไมโครไพล์ 18 ซม.
เสาเข็มไอไมโครไพล์ 18 ซม.
เสาเข็มไอไมโครไพล์ 22 ซม.
เสาเข็มไอไมโครไพล์ 22 ซม.
เสาเข็มไอไมโครไพล์ 22 ซม.
เสาเข็มไอไมโครไพล์ 26 ซม.
เสาเข็มสปันไมโครไพล์ 20 ซม.
เสาเข็มสปันไมโครไพล์ 20 ซม.
เสาเข็มสปันไมโครไพล์ 25 ซม.
เสาเข็มสปันไมโครไพล์ 25 ซม.
เสาเข็มสปันไมโครไพล์ 30 ซม.
เสาเข็มสปันไมโครไพล์ 30 ซม.

ขั้นตอนการดำเนินงาน

While mirth large of on front. Ye he greater related adapted proceed entered an. Through it examine express promise no. Past add size game cold girl off how old

ขั้นตอนที่ 1

ย้ายตัวปั่นจั่นขนาดเล็กให้เข้าที่ ตำแหน่งที่ตั้งต้องตรงแนวศูนย์กลางของเข็ม โดยทำการทดสอบเพื่อหาจุดศูนย์กลาง

ขั้นตอนที่ 2

นำเสาเข็มท่อนแรกไปวางในตำแหน่ง ทั้งนี้จะต้องตรวจสอบความถูกต้อง โดยการจับระดับมาตรน้ำเพื่อให้ได้แนวดิ่งตามที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ 3

ลงมือตอกเสาเข็มลงไปในดินจนเกือบสุด จากนั้นนำเสาเข็มต้นต่อไปมาจรดกับเสาเข็มต้นแรก แล้วทดสอบด้วยการวัดระดับมาตรน้ำอีกครั้งหนึ่ง

ขั้นตอนที่ 4

ทำการเชื่อมต่อเสาเข็มโดยรอบ ด้วยวิธีเชื่อมไฟฟ้า เพื่อให้เสาเข็มทั้งสองท่อนต่อกันสนิทเป็นแนวเส้นตรง หลังจากนั้นจึงใช้ปั่นจั่นเล็กตอกลงไปทีละท่อน เรื่อยๆจนได้ความลึก และ BLOW COUNT ที่กำหนด

ลูกค้าที่ใช้บริการเรา

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Sameple Name

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Sameple Name

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Sameple Name