เสาเข็มไมโครไพล์ 20 ซม.

หน้าแรก > เสาเข็มไมโครไพล์ 20 ซม.
เสาเข็มไมโครไพล์ 20 ซม.

โครงสร้างภายในเสาเข็มไมโครไพล์ 20 ซม.

เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 20×20 ซม. ขนาดความยาวท่อนละ 1.50 ม. ประกอบด้วยโครงสร้างเหล็กและคอนกรีต ดังนี้

  • ใช้ลวด PC WIRE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. ตามมาตรฐาน มอก.95-2540 จำนวน 6 เส้น
  • ปลอกเหล็ก ขนาด 2.8 มม. ระยะ @15 ซม. 16 ปลอก
  • เพลตเหล็กหัวเข็มหนา 6 มม. โดยมี Dowel เหล็ก 9 มม. ยาว 45 ซม. จำนวน 4 เส้น ติดที่หัวเพลต
  • คอนกรีต มีกำลังอัด 400 กก./ตร.ซม. โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 3
  • การผลิตเป็นไปตามกระบวนการผลิตการอัดแรงแบบดึงเหล็กก่อนเทคอนกรีต
  • รับน้ำหนักปลอดภัยที่ 20-25 ตันต่อต้น

รูปภาพเสาเข็มไมโครไพล์ 20 ซม.