เสาเข็มไมโครไพล์และระบบโครงสร้างฐานรากมีอะไรบ้าง

หน้าแรก > บทความ > เสาเข็มไมโครไพล์และระบบโครงสร้างฐานรากมีอะไรบ้าง

เสาเข็มไมโครไพล์และระบบโครงสร้างฐานรากเป็นอย่างไร

ในอุตสาหกรรมงานก่อสร้างสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญหรือปัจจัยหลักของระบบโครงสร้างฐานราก คือ ลักษณะของชั้นดินเเละประเภทของดิน เนื่องจากประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกัน จึงทำให้มีชั้นดินหรือประเภทของดินที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในบางพื้นที่จะมีลักษณะของดินเป็นพื้นที่ดินราบลุ่ม บางพื้นที่มีลักษณะเป็นดินเหนียว และในบางพื้นที่จะมีลักษณะเป็นดินทราย ซึ่งประเภทของดินเหล่านี้จะเป็นตัวแปรที่สำคัญในการสร้างระบบโครงสร้างฐานรากให้เหมาะสมกับสร้างบ้านและการตอกเสาเข็ม เพราะถ้าหากดินมีความเหนียวจนเกินไป หรือดินมีความอ่อนหรือร่วนจนเกินไปก็จะทำให้การตอกเสาเข็มหรือการสร้างโครงสร้างของบ้านนั้นไม่แข็งแรง เนื่องจากสภาพดินไม่สามารถรองรับน้ำหนักของตัวบ้านหรืออาคารไว้ได้นั่นเอง ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวของเสาหรือตัวบ้าน การแตกร้าวของบ้านและอาคารตามมาด้วย ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการตอกเสาเข็มเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากการตอกเสาเข็มนั้นนอกจะช่วยในเรื่องของการถ่ายน้ำหนักของตัวอาคารลงไปสู่ชั้นดินด้านล่างแล้วยังเป็นตัวสำคัญที่ทำให้บ้านและอาคารมีโครงสร้างที่แข็งแรง

ในส่วนของการสร้างบ้านหรืออาคารสักหลังเราจำเป็นที่จะต้องสำรวจลักษณะของดินก่อนตอกเสาเข็มทุกครั้ง โดยทำการขุดเจาะสำรวจลักษณะของดินว่าเป็นดินประเภทไหน หรือจะต้องเป็นดินในลักษณะไหนจึงจะเหมาะแก่การสร้างบ้านหรือตอกเสาเข็ม เพื่อที่จะให้ได้ฐานรากที่ดีในระบบโครงสร้างฐานรากของเสาเข็ม โดยทั่วไปแล้วในระบบโครงสร้างฐานรากเสาเข็มถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของอาคาร เพราะเสาเข็มนั้นจะทำหน้าที่ในการค้ำยันอาคาร ถ่ายน้ำหนักของอาคารลงสู่พื้นดินเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความปลอดภัยให้แก่ตัวบ้านหรือตัวอาคาร เพราะบ้านเมื่อผ่านไปนานหลายปี จะสังเกตได้ว่าบ้านหลายๆหลังนั้นมีปัญหาที่เกิดตามมา เช่น ตัวบ้านเอียง ตัวบ้านทรุดลงไปทั้งหลัง หรือบ้านทรุดไม่เท่ากันจนทำให้เกิดบ้านแตกร้าวตามมา วิธีการตอกเสาเข็มนี้จึงเป็นวิธีการแก้ปัญหาและสร้างความแข็งแรงให้กับตัวบ้านและอาคารนั่นเอง

ประเภทเสาเข็มไมโครไพล์เป็นอย่างไร

ปัจจุบัน เสาเข็มที่ใช้ในการก่อสร้างมีอยู่หลายประเภทเพื่อความเหมาะสมในการทำงานแต่ละพื้นที่ สำหรับเสาเข็มไมโครไพล์ และเสาเข็มสปันไมโครไพล์ถือเป็นเสาเข็มรูปแบบใหม่พิเศษคุณภาพสูง โดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศเป็นเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อขนาดสั้นๆที่มีการสปัน (Spun) กรอหมุนปั่นเหวี่ยงคอนกรีต ด้วยแรงเหวี่ยงจากการสปันทำให้คอนกรีตมีความแข็งแกร่งสูง ทำให้เสาเข็มขนาดสั้นๆ นั้น สามารถนำมาเชื่อมต่อกันได้ และตอกได้ลึกตามความลึกของชั้นดินแต่ละพื้นที่ได้ โดยจุดเด่นของเสาเข็มไมโครไพล์และเสาเข็มสปันไมโครไพล์ คือ การที่สามารถติดตั้งต่อเติมภายในอาคาร บ้านเรือน โรงงาน หรือแม้แต่ตัวอาคาร ที่มีพื้นที่จำกัดได้ แม้จะมีเพดานที่ต่ำ บริเวณแคบหรือบริเวณที่มีกระจกอยู่พื้นที่ใกล้เคียงก็ตาม ด้วยการใช้วิธีตอกด้วยปั้นจั่นพิเศษขนาดเล็กนี้ จะสามารถช่วยลดการสั่นสะเทือนไม่ทำให้โครงสร้างเดิมแตกร้าว และส่งผลกระทบต่ออาคารหรือบริเวณข้างเคียง

เทคโนโลยีของ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) ที่เป็นเสาเข็มแบบกลม ตรงกลางกลวง โดยจะมีโครงเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ ผลิตโดยใช้กรรมวิธีการเหวี่ยงในแบบหล่อ ซึ่งหมุนด้วยความเร็วสูง ทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูง และเกิดรูกลมกลวงตรงกลางจากแรงเหวี่ยง จึงมีความหนาแน่น และแข็งแกร่งกว่าคอนกรีต ที่หล่อโดยวิธีธรรมดา สามารถรองรับน้ำหนัก ปลอดภัยได้ถึง 18- 35 ตันต่อต้น (การรับน้ำหนักขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็มและสภาพชั้นดินแต่ละพื้นที่) มีความหนาของเนื้อคอนกรีตอยู่ใน ช่วง 8 – 10 เซนติเมตร และมีความยาวอยู่ในช่วง 1.5 เมตร ซึ่งความยาวนี้สามารถเพิ่มได้โดยการนำเสามาเชื่อมต่อกัน เป็นที่นิยมในการต่อเติม

Related Posts