โรงงาน Sea Gate Technology สมุทรปราการ

หน้าแรก > โรงงาน > โรงงาน Sea Gate Technology สมุทรปราการ

รายละเอียดโครงการ

ลงงานตอก เสาเข็มไอไมโครไพล์ 26 ซม. ที่ โรงงาน Sea gate technology จังหวัดสมุทรปราการ ความลึก 21 เมตร จำนวน 14 ท่อน